Nyheter

Askalon AB förvärvar Erichs Armatur ventilverksamhet

Mer information finns att läsa på Askalon.com. Klicka här för att komma till pressmeddelandet.

Continue Reading →

Armaturföreningen utbildar, ATEX

Armaturföreningen har under våren 2017 genomfört en mycket uppskattad utbildning om ATEX direktivet. Utbildningen riktades till medlemmarna i föreningen och 36 deltagare var på plats på Gyllene Uttern den 29 maj 2017. Utbildare var Tomas Beäff, Maskin och Processäkerhet AB med gedigna kunskaper om bl.a. ATEX. ATEX direktivet, 2014/34/EU gäller för Utrustning i explosionsfarlig miljö:

Continue Reading →

Tekniska benämningar och dokument för industriventiler

Ny uppdaterad översikt över tekniska benämningar och dokument för industriventiler. Läs mer!

Continue Reading →

Vad innebär de nya PED-direktivet för dig?

Rättvisare, säkrare, enklare är syftet med de nya PED-direktivet, som nu införs i två steg. Men vad innebär de nya direktivet för dig och din verksamhet? Läs mer om detta i denna presentation, som du kan ladda ner och använda i din egen verksamhet. Ladda ner nya PED – 2014-68-EU

Continue Reading →

Diffusa utsläpp till atmosfär

Standarden EN ISO 15848–1:2006, den internationella standarden för klassificering av ventilers prestanda börjar alltmer få genomslag då det gäller motståndsförmåga mot läckage till atmosfär. Standarden har funnits sedan 2006, men har inte blivit etablerad av tillverkare och användare förrän de senaste åren. Anledningen till att man inom (CEN/TC69) tagit from en standard är att det

Continue Reading →

Maskindirektivet 2006/42/EG

Direktivets påverkan av ventil eller ventil med manöverdon Armaturföreningens tekiska grupp har noga studerat maskindirektivet och de tolkningar som gjorts av VDMA, CEIR (1) samt CEN (2)
Inom föreningen råder full enighet om att handmanövrerad ventil EJ är att anse som maskin och skall därför heller inte omfattas av maskindirektivet.
Normalt utgör ventil med manöverdon en komponent

Continue Reading →

Ny utgåva av Tryckkärlsdirektivet (PED)

Bakgrund Den gällande utgåvan av PED, 97/23/EG, överförd till Arbetsmiljöverkets författning AFS 1999:4 har varit tvingande sedan 30 maj 2002. AFS 1999:4 har ändrats genom fem ändringsföreskrifter varav AFS 2008:09 innehåller de viktigaste ändringarna. Emellertid tycker jag att ursprungsföreskriften AFS 1999:4 i allt väsentligt är tillämpbar. Nya PED Tidtabell Den nya utgåvan av Tryckkärlsdirektivet (PED)

Continue Reading →